Visie en uitgangspunten

VWSC gaat uit van capaciteit en potentie: ieder mens is uniek en heeft de kwaliteit en capaciteit zich verder te ontwikkelen, in elke fase van leven en loopbaan.

Juist in situaties van (gedwongen) verandering, bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, ziekte of conflict, is het lastig te focussen op perspectief, mogelijkheden en kansen. Dan is het prettig – en soms onmisbaar – om met een deskundige te kunnen overleggen: iemand die bekend is met het proces en die de weg weet in de wirwar van wet- en regelgeving en de enorme hoeveelheid aan loopbaanmogelijkheden. Iemand bovendien die de voortgang van het proces bewaakt, die weet te relativeren en kan stimuleren en motiveren op die momenten dat net dat steuntje in de rug nodig is.

Ieder mens is uniek en beleeft het proces op eigen wijze: begeleiding op maat biedt de meeste garantie voor een passende aanpak en succesvolle afsluiting.

Onze belangrijkste succesfactoren zijn de intensiteit, controleerbaarheid en efficiency van onze begeleidingstrajecten.
 

Intensief door de combinatie van verschillende vormen van begeleiding (persoonlijke gesprekken, E-coaching en ons unieke E-Learning Centre) en een nauw contact tussen de persoonlijke coach en de kandidaat.

Controleerbaar door de zorgvuldige documentatie van de voortgang in ons cliëntvolgsysteem, wat ons in staat stelt de voortgang te monitoren en opdrachtgevers op elk gewenst moment te kunnen informeren.

Efficiënt door de individuele begeleiding en aanpak op maat. Elke kandidaat heeft een eigen, persoonlijke coach en de samenstelling van zijn/haar traject is uniek, afgestemd op persoonlijke kenmerken en mogelijkheden.
 


 

Meer informatie over onze uitgangspunten leest u in onze:

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Privacy reglement

Disclaimer

Meer weten over onze aanpak?
Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89 
(centraal nummer)

info@vwsc.nl