Ondersteuning zelfstandig ondernemerschap

Regelmatig kiezen kandidaten in onze begeleiding voor het zelfstandig ondernemerschap. VWSC begeleidt hen bij de voorbereidingen en opzet van een eigen bedrijf.

VWSC biedt deze ondersteuning ook aan als losse dienst voor diegenen die de keuze reeds hebben gemaakt en meer of extra ondersteuning zoeken bij de verdere uitwerking ervan.

Doel is samen met de starter een op maat gesneden plan van aanpak te ontwikkelen, inclusief een business - en financieringsplan. Daarbij zullen we onder andere aandacht besteden aan:
  • bedrijfsidee
  • motivatie
  • kennis van de markt
  • inzicht in eigen capaciteiten en vaardigheden (sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen).
Onze ervaren ondernemerscoaches worden soms ingezet als aanvulling op interne mobiliteitcentra van grote ondernemingen of als onderdeel van het sociaal plan bij reorganisaties.
 
Meer weten over ondersteuning van zelfstandig ondernemen?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl