Re-integratie

Vanaf dag één in verzuim krijgt u met uw werknemers te maken met de rechten en plichten vanuit de Wet verbetering Poortwachter.

VWSC kan u en uw werknemers hierin begeleiden, dat kan in spoor 1, spoor 2 of in een combinatie van beide.

VWSC begeleidt zowel lager geschoolde als hoger geschoolde kandidaten.

Wij bieden een modulair programma dat op maat wordt ingericht, aansluitend op de mogelijkheden (rekening houdend met de geduide beperkingen en bijbehorende belastbaarheid), het kennis- en opleidingsniveau van de werknemer.

Onze trajectbeheerders en arbeidsdeskundigen zorgen voor de best mogelijke match tussen de werknemer en één van onze regionale coaches. Deze coach zal, op voorwaarde dat het klikt tussen beiden, uw werknemer het hele traject bijstaan. Beiden onderhouden intensief contact via individuele voortgangsgesprekken, telefoon en e-mail.

Bij aanvang van het traject stelt de coach een trajectplan op, de leidraad aan de hand waarvan wordt gewerkt. In dit plan komen zowel heden, verleden als toekomst aan de orde. Zo wordt ook aandacht besteed aan acceptatie van de situatie waarin de werknemer is beland en reflectie op de gevolgen van de situatie.

Met behulp van gevalideerde testen in ons E-Learning Centre onderzoeken we capaciteiten, interesses en mentale weerbaarheid en wordt een gedegen ontwikkelingsplan opgesteld, gericht op passend werk, mogelijk in een nieuwe beroepsrichting.

Belangrijke succesfactoren zijn een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (werknemer, werkgever, coach en evt. externe instanties).

VWSC hecht veel belang aan een open en heldere aanpak. Een speciaal ontwikkeld cliëntvolgsysteem stelt ons in staat onze kandidaten en trajecten te monitoren en ook de werkgever/opdrachtgever periodiek op de hoogte te houden van de voortgang.

Meer weten over onze aanpak?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl