Info voor werknemers

Als je op zoek moet naar ander werk is dat doorgaans geen leuk bericht. Of de aanleiding nu ziekte, klachten, reorganisatie of een conflict is, het blijft uitermate vervelend en ingrijpend. En, voor de meesten, beslist ook niet gemakkelijk!

Dan is het prettig om met een deskundige te kunnen overleggen: iemand die bekend is met het proces dat je doormaakt en die de weg weet in de wirwar van wet- en regelgeving met de enorme hoeveelheid aan loopbaanmogelijkheden. Iemand bovendien die de voortgang van het proces bewaakt, die weet te relativeren en kan stimuleren en motiveren op die momenten dat je net dat steuntje in de rug nodig hebt.
Ieder mens beleeft dat proces op eigen wijze: begeleiding op maat biedt de meeste garantie voor een passende aanpak en succesvolle afsluiting.

Bij VWSC kun je terecht voor diverse begeleidingstrajecten op maat. De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van individuele begeleiding door een eigen, vaste coach en een speciaal ontwikkeld E-Learning programma. Op voorwaarde dat het klikt tussen jullie, zal jouw coach je het hele traject bijstaan. Samen stellen jullie een passend programma samen met als doel een andere baan.

Via individuele voortgangsgesprekken en E-coaching hebben jullie op afgesproken tijden contact. Tussentijds maken jullie o.a. gebruik van ons E-Learning Centre. In overleg spreken jullie af of en wanneer de onderdelen worden ingezet en voorbereid. De voortgang van de begeleiding houden we bij via een speciaal ontwikkeld cliëntvolgsysteem, dat ons in staat stelt ook je (ex) werkgever periodiek op de hoogte te houden.
 

Waarom VWSC?

  • Je doorloopt een professioneel programma dat speciaal voor jou op maat wordt samengesteld, aansluitend op jouw opleidingsniveau, werkervaring en doel. Je bepaalt je eigen werktempo en je kunt veel doen vanuit een zelf te kiezen werklocatie (bijv. thuis).
  • Je wordt begeleid door een vaste, persoonlijke coach, die bekend is met jouw specifieke situatie en veel ervaring heeft in het begeleiden van mensen op weg naar ander werk.
  • De begeleiding heeft een intensief en daardoor ook bijzonder effectief karakter door de inzet van verschillende hulpmiddelen en vormen van begeleiding (individuele gesprekken, E-coaching, E-learning).
Meer weten over onze aanpak?
Wij vertellen je graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl