Over VWSC

Unique Selling Points

  • Eigen en uniek intern ontwikkeld E Learning Programma
  • Uitgebreide testomgeving, een eigen vacaturebank en functie match systeem
  • Combinatie van individuele en E-coaching
  • Ideale samenwerkingsformule van persoonlijke aandacht, kwaliteit en communicatie
  • Uniek en goed beveiligd cliënt volgsysteem inclusief digitaal gegenereerde inhoudelijke rapportages
  • Twee VWSC adviseurs per dossier om de verschillende belangen te kunnen behartigen
VWSC (Van Wel Saul Consultancy) is een landelijke, gecertificeerde en vooral betrokken dienstverlener op het gebied van diverse soorten re-integratie; Spoor 1, Spoor 2, ERD WGA, ERD WW, ERD ZW, en daarnaast coaching, loopbaan- en outplacement begeleiding.

De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van individuele begeleiding en waar nodig of wenselijk een speciaal ontwikkeld E-Learning programma. Dit biedt kandidaten de ideale formule van persoonlijke aandacht, kennis van de markt en de mogelijkheid zich in overleg te ontwikkelen op een afgesproken plaats, tijdstip en tempo.

De belangrijkste succesfactoren zijn de intensiteit, betrokkenheid, controleerbaarheid en efficiency van onze begeleidingstrajecten zowel voor werkgever/opdrachtgever als voor de kandidaat.

Wij staan voor een transparante werkwijze en open contact met alle betrokkenen, rekening houdend met de verschillende (financiële) belangen in een dossier, op korte en lange termijn.
Wij zijn uw partner in het bedenken en creëren van mogelijkheden met een visionaire blik naar de toekomst.

De individuele begeleiding wordt gewaarborgd door onze ervaren coaches.
Trajectbeheerders en arbeidsdeskundigen dragen zorg voor de trajectcoördinatie, monitoren ieders inzet en dossiers, zijn het aanspreekpunt voor onze coaches en contactpersoon voor werkgever/opdrachtgever.

Daarnaast kunt u (landelijk) een beroep doen op de expertise van onze consultants, die u graag ondersteunen bij lastige wettelijke- en arbeidsvraagstukken.

Sinds onze start in het millenniumjaar 2000 hebben wij met onze unieke formule en eigen ontwikkeld systeem al honderden opdrachtgevers en een veelvoud aan kandidaten succesvol begeleid.

Onze opdrachtgevers zijn zowel kleine als grote ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, landelijke Arbodienstverleners, Gemeenten, onderwijs- en (semi) overheidsinstellingen.
Desgevraagd typeren zij onze dienstverlening als helder, voortvarend, betrokken, no-nonsense en resultaatgericht.
 

Meer weten? Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!

(010) 226 53 89
info@vwsc.nl