Onze coaches

VWSC werkt louter met ervaren coaches.

Trajectbeheerders en arbeidsdeskundigen zorgen voor een goede match tussen een kandidaat en één van onze coaches. Zij zoeken naar de best mogelijke combinatie tussen de eigenschappen en mogelijkheden van de kandidaat en de ervaring, specialisatie en persoonlijkheid van onze coaches. De coach zal de kandidaat, op voorwaarde dat het klikt tussen beiden, het hele traject bijstaan.

De persoonlijke coach begeleidt de kandidaat intensief naar een andere baan via individuele voortgangsgesprekken en E-coaching. Daarbij maken zij gebruik van ons unieke E-Learning Centre
In overleg wordt afgestemd welke onderdelen wanneer worden ingezet en voorbereid. De voortgang van de begeleiding monitoren wij via een speciaal ontwikkeld cliëntvolgsysteem, dat ons in staat stelt ook de opdrachtgever periodiek op de hoogte te houden.

Landelijk zijn er dagelijks ruim vijftig coaches werkzaam voor VWSC Nederland. Zij kenmerken zich door hun flexibiliteit, betrokkenheid, kennis van de mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt en hun vermogen deze te verbinden met de mogelijkheden van de kandidaten. Het zijn gedreven mensen die hun sporen hebben verdiend. Hun deskundigheid onderhouden zij door lidmaatschap van diverse branche verenigingen en vakorganisaties op het gebied van coaching, loopbaanadvies, personeelsmanagement en arbeidsdeskundigheid, zoals NOBOLNOLOCSRANIPNVP en NOBCO.

Meer weten over onze coaches?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl