ERD-WW Sector Overheid & Onderwijs

Als werkgever in de sector (semi) Overheid & Onderwijs bent u verplicht eigen risico drager (ERD) voor de WW en heeft u de complexe taak uw werkeloze (ex) medewerkers te re-integreren en te houden aan hun inspanningsverplichtingen.

Bij het eigen risico dragersschap (ERD) voor de WW verwacht het UWV van de (ex) werkgever een actieve opstelling bij de re-integratie van de (ex) medewerkers. Naast het bieden van passende ondersteuning en begeleiding naar ander werk, is het ook aan de (ex) werkgever in zijn rol van eigen risico drager, de werknemer te monitoren op zijn minimale basis inzet, om zo snel mogelijk een passende andere werkkring te vinden.

VWSC biedt uw (ex) medewerkers op maat individuele begeleiding door een eigen vaste en passende coach.

Een op maat geschreven plan van aanpak biedt de basis voor het begeleidingstraject, waarbij naast een intensief 1 op 1 traject de (ex) medewerker en coach zich laten ondersteunen door ons unieke E-Learning Centre.
De (ex) medewerker geeft  inzicht in zijn/haar sollicitatieactiviteiten en houdt samen met de coach, een (privé en beveiligd) logboek bij over het proces.
Tussen de gesprekken door onderhouden beide contact middels telefoon, e-mail en E-coaching.

Daar waar naar de inspanningen en verplichtingen de ondergrens niet behalen, zullen wij de (ex) medewerker aanschrijven en als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal de trajectbeheerder u als (ex) werkgevever adviseren en ondersteunen bij het nemen van passende maatregelen.

Meer weten over onze aanpak?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl