Mobiliteitscentrum

Wanneer een noodzakelijke verandering in het personeelsbestand gewenst is, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, kan VWSC uw HR-afdeling ondersteunen bij de begeleiding van boventallige medewerkers naar een andere baan. VWSC kan (op een van onze vestigingen of in-company) een mobiliteitcentrum inrichten voor groepen. Medewerkers kunnen hier terecht op het spreekuur bij een mobiliteitsadviseur en onze coaches begeleiden hen individueel naar ander werk.
De individuele begeleiding bestaat uit voortgangsgesprekken en E-coaching. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan acceptatie van de situatie waarin de medewerker is beland en reflectie op de gevolgen van de (gedwongen) keuze om de organisatie te verlaten. Met behulp van gevalideerde testen in ons E-Learning Centre onderzoeken we capaciteiten, interesses en mentale weerbaarheid en wordt een gedegen ontwikkelingsplan opgesteld, gericht op passend werk, mogelijk in een nieuwe beroepsrichting.
VWSC kan bogen op jarenlange ervaring, en kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. We zijn lid van diverse netwerken en verenigingen, waarin we samenwerken met honderden bedrijven in alle branches voor het plaatsen van mensen in functies van alle opleidingsniveaus.
Wij zetten onze deskundigheid graag in voor u en uw medewerkers om uw reorganisatie tot een succes te maken. 
 
Meer weten over onze aanpak?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl