Individuele begeleiding

VWSC biedt een modulair outplacementtraject dat op maat wordt ingericht, aansluitend op het kennis- en opleidingsniveau van de kandidaat.
Onze trajectbeheerders zorgen voor de best mogelijke match tussen de kandidaat en één van onze coaches. Deze coach zal de kandidaat, op voorwaarde dat het klikt tussen beiden, het hele traject bijstaan.
Bij aanvang van het begeleidingstraject stelt de coach een trajectplan op, een soort leidraad aan de hand waarvan wordt gewerkt.
In dit plan komen zowel heden, verleden als toekomst aan de orde. En wordt ook aandacht besteed aan acceptatie van de situatie waarin de medewerker is beland en reflectie op de gevolgen van de (gedwongen) keuze om de organisatie te verlaten.

Met behulp van gevalideerde testen in ons E-Learning Centre onderzoeken we capaciteiten, interesses en mentale weerbaarheid en wordt een gedegen ontwikkelingsplan opgesteld, gericht op passend werk, mogelijk in een nieuwe beroepsrichting. Omdat de begeleiding volledig individueel is, bepaalt de kandidaat zelf het tempo, uiteraard in goed overleg met de coach.
Belangrijke succesfactoren zijn een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (werknemer, coach én werkgever).
VWSC hecht daarom veel belang aan een open en heldere aanpak. Een speciaal ontwikkeld cliëntvolgsysteem stelt ons in staat onze trajecten te monitoren en ook de werkgever periodiek op de hoogte te houden van de voortgang.
 
Meer weten over onze aanpak?
Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl