WIA-uitkering

VWSC begeleidt zowel werkgever als werknemer bij vraagstukken over sociale zekerheid en arbeidsrecht. De huidige complexe wet- en regelgeving maken wij voor u inzichtelijk. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Verbetering Poortwachter die een nauwgezette opvolging in stappen en tijd vraagt.

WIA-uitkering aanvragen

Een WIA-uitkering aanvragen is een complex traject. VWSC biedt begeleiding van aanvraag tot en met uitvoering. Een bijzondere mogelijkheid is de zogenaamde vervroegde WIA-aanvraag voor een IVA-uitkering tijdens de Poortwachterperiode. Deze kan in een lastige situatie alle betrokkenen veel rust brengen en onnodig wachten op de WIA-aanvraag voorkomen. Bovendien is een vervroegde aanvraag financieel gunstiger. Wel moet de aanvraag zorgvuldig worden uitgevoerd. Het UWV is streng in de beoordeling en u kunt maar één keer een aanvraag indienen.

Herkeuring tijdens WIA periode

Tijdens de WIA-periode kan er verandering in de situatie van betrokkene ontstaan. Bijvoorbeeld door verbetering of verslechtering van de klachten en belastbaarheid. Of door verandering van inkomsten naast de uitkering. Dergelijke veranderingen kunnen aanleiding geven tot een herkeuring of herzieningsverzoek. Soms kunt u ook pro-actief toewerken naar een herziening met behulp van een gericht inzetbaarheidstraject. Grotere inzetbaarheid kan tot een lagere uitkering leiden en dus lagere kosten. Ook kunnen inkomsten naast de uitkering worden verrekend met de uitkering. De consultants van VWSC kunnen u adviseren: alle vraagstukken bij arbeids- en sociaal zekerheidsrecht worden voor u helder en toepasbaar gemaakt.

De VWSC-adviseurs beschikken over gedegen kennis van bedrijfsprocessen, bieden ondersteuning en adviseren uw organisatie bij re-integratie en outplacement vraagstukken. Onze consultants hebben allen een ruime staat van dienst en bieden daarmee kwaliteit bij het managen en begeleiden van arbeidsrechtelijke processen.

Meer weten over onze adviesdienst?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl