Subsidiemogelijkheden en premiekortingen

Met behulp van een speciale screeningsmethode kan VWSC besparingsmogelijkheden voor u inventariseren. Zo screenen we uw personeelbestand op verplichtingen aan UWV of Belastingdienst die mogelijk onterecht zijn. Hiermee kunt u toekomstige onterechte betalingen voorkomen en reeds gerealiseerde betalingen terugvorderen. Ook brengen we de arbeidsgehandicapten binnen uw organisatie in kaart om te kijken wie in aanmerking komt voor premiekorting en Vangnet Ziektewet bij ziekmeldingen. Daarnaast onderzoeken wij de achterstallige mogelijkheden voor claims in verband met afdrachtverminderingen, subsidies van ouderen, scholingsubsidies en premiekortingen bij instroom oudere werkzoekenden en structureel functioneel beperkten.

Werkwijze

Na kennismaking geven wij u binnen drie werkdagen een eerste indicatie van de aanwezige opbrengst- of besparingsmogelijkheden. Bij voldoende rendement volgt, in overleg met u als opdrachtgever, het daadwerkelijke besparingsonderzoek. Wij presenteren u de werkelijke opbrengst- en besparingsmogelijkheden in een besparingsrapportage en adviseren u over mogelijke claims en herzieningsverzoeken. Desgewenst kan VWSC deze ook voor u indienen. Gedurende de afrondingsfase bewaken wij voor u de afhandeling van alle aanvragen en herzieningsverzoeken.
Meer weten over onze adviesdienst?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl

Uw voordelen

 • structurele verhoging van uw opbrengsten
 • realisatie van maximale besparingen
 • duidelijke rapportages
 • training van uw medewerkers
 • optimalisering van uw interne processen en afspraken
 • beperkte tijdsinvestering door uw medewerkers
 • uw investering geschiedt op basis van no cure no pay (mits uw organisatie door UWV/belastingdienst is aangemerkt als grote werkgever)

Taakverdeling

U verstrekt de benodigde informatie voor het rendements- en besparingsonderzoek. VWSC draagt zorg voor de uitvoering, rapportage en een advies. Het onderzoek wordt bij u op locatie uitgevoerd, met gebruikmaking van een tijdelijke werkplek en kopieerfaciliteit.

VWSC ondersteunt u met:

 • Aanvraag subsidies, premiekortingen en budgetten.
 • Benutten vangnetuitkeringen, verkorte wachttijden en restitutiemogelijkheden bij loondoorbetalingen (bijv. regres).
 • Controle beschikkingen inzake arbeidsongeschiktheid.
 • Controle en terugvordering van gedifferentieerde WGA-premies.
 • Monitoring van alle aanvraagprocedures.
 • Opzet van eventuele bezwaarprocedures.
 • Controle premieberekeningen door UWV na fusie van organisaties.
 • Controle en claim van ziektewet-vangnetregelingen.
 • Controle van premieafdrachten aan Belastingdienst.
 • Controle en claim van additionele premiekortingen/subsidies voor werknemers en stagiair(e)s (subsidies aan de poort en gedurende het dienstverband).
 • Controle en claim van subsidies vanuit brancheverenigingen in het kader van mobiliteit van boventallig e/o arbeidsongeschikt geraakt personeel. 
 • Controle en claim van restituties van sociale zekerheidspremies bij ontslagvergoedingen.
 • Controle herstelkansen van onjuiste premievaststellingen WAO/WGA en WW.