Bezwaar- of beroepsprocedure UWV

UWV-besluiten zoals bij WIA-aanvragen kunnen zeer onvoordelig uitpakken voor werkgevers en verzekeraars. Zo wordt u bij een loonsanctie geconfronteerd met een schade van maximaal één jaarsalaris. En bij indeling van uw werknemer in de WGA (terwijl indeling in de IVA misschien voor de hand ligt), lijdt u gedurende 10 jaar forse financiële schade in de vorm van gedifferentieerde WGA-premie of de kosten als eigenrisicodrager voor de WGA.

Wanneer u de beslissing van het UWV onredelijk vindt, kunt u bezwaar aantekenen. VWSC is u hierbij graag van dienst.
Wij kunnen u adviseren over de haalbaarheid van een beroeps- of bezwaarprocedure en ondersteunen u desgewenst bij het onderbouwen van uw bezwaarschrift en de verdere uitvoering van de procedure.
Meer weten over onze adviesdienst en werkwijze?

Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden!
(010) 226 53 89
(centraal nummer)
info@vwsc.nl

Werkwijze

Eén van onze juridische adviseurs voert namens u de procedure tegen het UWV (bezwaarschrift en zo nodig ook beroep). Wij volgen daarbij grofweg de volgende stappen:
  • U machtigt VWSC tot het indienen van bezwaar of beroep.
  • Uw VWSC-adviseur dient een voorlopig bezwaarschrift in bij het UWV of een voorlopig beroepschrift bij de Rechtbank.
  • UWV dan wel Rechtbank zendt een afschrift van de dossierstukken aan VWSC.
  • Uw VWSC-adviseur stelt in overleg met u de gronden op van bezwaar of beroep.
  • Uw VWSC-adviseur treedt op als uw vertegenwoordiger bij de hoorzitting bij het UWV of terechtzitting bij de Rechtbank en licht de bezwaar- danwel beroepsgronden mondeling toe.
  • Na ontvangst van de beslissing op ons bezwaar of de uitspraak van de Rechtbank adviseren wij u over eventuele te nemen vervolgstappen (zoals berusten, beroep aantekenen, bekortingsverzoek indienen).