WAT IS EEN ASSESSMENT?

Bron: www.intermediair.nl
 
Het bedrijf waar je solliciteert kan je op assessment sturen. Welke oefeningen krijg je bij zo'n test en hoe bereid je je voor?
 
Met een assessment meet een werkgever jouw persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten. Hoe geef je leiding? Op welke manier neem je beslissingen en kun je goed met verschillende type mensen en lastige situaties omgaan? Door jou te confronteren met (nagebootste) praktijksituaties, wil het bedrijf een beeld krijgen van hoe jij functioneert.
 
Werkgevers gebruiken het assessment vooral als hulpmiddel bij de selectie van nieuw personeel, maar soms ook om zittende werknemers te beoordelen. De praktijkopdrachten die je krijgt, zijn afgestemd op het doel van het assessment. Als je bijvoorbeeld op een managementfunctie solliciteert, word je met name op leidinggevende kwaliteiten beoordeeld. Het bedrijf moet jou minstens een week van tevoren informeren over wat je op dag van het assessment te wachten staat. Op welke oefeningen en tests kun je rekenen? Hoeveel tijd nemen ze in beslag? Wanneer heb je pauze? Wat zijn de voorwaarden?
 
De assessor 
Tijdens het assessment word je geobserveerd door zogenoemde assessoren. Meestal zijn dit er twee. Soms zijn dat managers uit de eigen organisatie die hiervoor een training hebben gevolgd, soms psychologen van het assessmentbureau. Die houden zich in het dagelijkse leven vrijwel uitsluitend bezig met het beoordelen van gedrag en prestaties. De assessoren beoordelen je, maar fungeren tijdens de oefeningen ook vaak als gesprekspartner of rollenspeler.
 
Om de selectieprocedure zo waterdicht mogelijk te maken krijg je - naast de praktijkopdrachten - vaak ook intelligentietests, persoonlijkheidsvragen en interviews.
Het begrip 'assessment' is overigens niet beschermd. Dat betekent dat elke testprocedure in principe een assessment mag worden genoemd.
De persoon die jouw gedrag heeft beoordeeld, mag de resultaten niet aan je werkgever laten zien, zonder dat jij de eindresultaten hebt gezien en daar toestemming voor hebt gegeven.
 
Vijf soorten praktijksimulaties
De oefeningen die je tijdens het assessment krijgt, variëren per functie. Grofweg zijn er vijf soorten:
1. Gespreksimulatie
Je moet een zakelijk tweegesprek voeren dat past bij de functie waar je op solliciteert, bijvoorbeeld een verkoop- of functioneringsgesprek. Van tevoren krijg je meestal een korte omschrijving van de case en wat tijd om je, samen met de rollenspeler, voor te bereiden. Het is de bedoeling dat je tijdens het gesprek een aantal vooraf gestelde doelen realiseert.
2. Postbakoefening
Deze oefening wordt ook wel 'in-basket' genoemd. Je krijgt een envelop of postbakje met documenten zoals memo's, brandbrieven, beleidsnota's, klachtbrieven en notulen. Je moet binnen een bepaalde tijd orde in de chaos brengen, prioriteiten stellen en bepalen welke actie je moet ondernemen.
3. Verzamelen van feiten
Tijdens deze oefening moet je informatie boven water halen die nodig is om een probleem op te lossen. Het gaat er vooral om dat je de juiste vragen stelt aan je tegenkandidaat. Dit vereist de nodige creativiteit en vindingrijkheid.
4. Presentatie
Ook hier wordt een beroep gedaan op je organiserend en structurerend vermogen. Er is een fictief probleem en een wirwar aan informatie. Daaruit moet je de belangrijkste punten destilleren. Je krijgt een half uur om je voor te bereiden op een presentatie voor de assessoren. Na afloop van je betoog is de proef nog niet ten einde: de assessoren mogen dan nog kritische vragen op je afvuren.
5. Groepsdiscussie
Je gaat met je medekandidaten in discussie moet je standpunten verdedigen. In een uur tijd moeten jullie gezamenlijk een probleem oplossen. De groep bestaat meestal uit ongeveer zes personen. Tijdens de discussie kijken de assessoren onder meer naar je inbreng, overtuigingskracht en sociale vaardigheden.

Wat kun je zelf doen?
 
Oefenen
Lees bijvoorbeeld een boek over assessments en psychologische tests. Dan weet je beter wat je straks te wachten staat.
 
Meld ziekte
Heb je slecht geslapen of voel je je niet lekker, meld dit dan voordat het assessment van start gaat. Misschien kun je dan op een andere dag terugkomen, zodat je optimaal kunt presteren.
 
Onderschat het niet
Neem het assessment niet te licht op. Het is een serieuze methode om je kwaliteiten te meten. Probeer je taken zo goed mogelijk uit te voeren en neem voldoende initiatief.
 
Overschat het niet
Het is niet de bedoeling dat je met knikkende knieën en klamme handen de dag door komt. Probeer ook te relativeren en bedenk dat de uitkomst een momentopname is, functiegebonden en hooguit twee jaar geldig.
 
Wees kritisch
Weigeren om aan assessment deel te nemen is lastig als het een sollicitatie betreft. Word je echter beoordeeld in je huidige functie terwijl je al hebt laten zien dat je hiervoor geschikt bent, dan kun je dit best weigeren.
Bekijk ook je rechten bij assessment en psychologische tests.