OPEN SOLLICITEREN

Een open sollicitatie is een spontane sollicitatie, waarmee je niet reageert op een gepubliceerde vacature, maar zelf actief je belangstelling kenbaar maakt voor een baan bij een bepaald bedrijf. Voor een open sollicitatie gelden in principe dezelfde uitgangspunten als bij een gerichte sollicitatie. Het enige verschil is dat er geen advertentie of vacaturebeschrijving is waar je gegevens uit kunt halen. Informatie over de werkgever en mogelijke functies moet je opzoeken op internet of achterhalen via andere informatiebronnen. Ken je bijvoorbeeld iemand die al bij dit bedrijf werkt of er heeft gewerkt? Bel hem/haar eens op en vraag bij wie je moet zijn als je wilt solliciteren, hoe de functie wordt genoemd die voor jou interessant is binnen het bedrijf, hoe hij/zij de bedrijfscultuur ervaart enz. Open solliciteren lijkt omslachtig. De werkgever lijkt immers niet op zoek naar een nieuwe kracht? Toch wordt maar liefst 20% van alle openstaande vacatures ingevuld via open sollicita-ties. Open solliciteren heeft voor beide partijen voordelen: 

Voordelen sollicitant Voordelen bedrijf
Je valt op (bent niet één van een grote stapel brieven). Je hoeft niet een volledige (vaak arbeidsin-tensieve) sollicitatieprocedure in te richten.
Je hebt geen concurrentie van andere sollici-tanten. Je kunt kennismaken met interessante poten-tiële werknemers op een moment dat vervul-ling van een vacature nog niet onder druk staat.
Je laat zien dat je écht gemotiveerd bent. Je kunt een archief opbouwen van geïnteres-seerden dat later van pas kan komen als een vacature moet worden opgevuld.

Zie voor de basisprincipes van het schrijven van een sollicitatiebrief het filmpje in ons e-learning center en het artikel in nieuwsbrief nr.2. Kijk ook eens naar de voorbeelden van open sollicitatiebrieven in ons e-learning center.

Maar ga ook eens googelen. Je zult merken dat 'open' solliciteren heel gebruikelijk is. Op tallo-ze sites vind je tips, zoals op www.carrieretijger.nl of www.leren.nl en www.solliciteerbeter.nl