TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Bron o.a. Trendrapport 2014, Platform Innovatie in Marketing
 
De moderne mens is actief, argwanend, creatief en ondernemend. Vroeger waren dat karaktereigenschappen van een minderheid, maar nu heeft technologie het mainstream gemaakt: de mobiele telefoon, social media en online platforms hebben ons bewapend. Wat merken we daarvan op de arbeidsmarkt?

De crisis laat mensen op een nieuwe manier kijken naar de waarde van hun bezittingen. Ze heroverwegen of de waarde wel matcht bij de prijs die ze ervoor betalen. De teller van de wereldbevolking is zeven miljard gepasseerd en Moeder Aarde heeft er last van. De uitputting van natuurlijke hulpbronnen doet mensen beseffen dat er wellicht andere manieren van consumeren gevonden moeten worden. Is groeien eigenlijk wel handig voor het voortbestaan van de mens? En moet delen niet gewoon het nieuwe bezitten zijn?

Delen in plaats van bezitten
Gelijkheid, participatie, delen, berusting en zingeving geven nieuwe betekenis aan
ons overwegend kapitalistische systeem. Veel van onze bezittingen, producten, diensten en talenten worden het gros van de tijd niet benut. Ze staan op de parkeerplaats of liggen in het opberghok en kunnen prima een paar minuten per dag gedeeld of geruild worden. We leven in een tijd waarin we eigendom vervangen door toegang. Bezit door delen. We gaan van zelfredzaamheid naar 'samen-redzaamheid'. Deze nieuwe 'delende' mens is voortdurend connected en pakt honderd keer per dag zijn telefoon en bezoekt Facebook ongeveer vijftien keer per dag. Nu al kun je via app's gereedschap en bijvoorbeeld vervoer delen met je mensen in je buurt. Dit soort voorbeelden stapelen zich op.
 
Coöperaties
Ook op de arbeidsmarkt zie je die ontwikkeling van 'delen'. Bijvoorbeeld in de manier waarop ZZP'ers met elkaar samenwerken. Ze zoeken elkaar op in bedrijfsverzamelgebouwen en delen daar voorzieningen zoals een koffie- en kopieermachine. Maar ze delen meer: ze sluiten verbonden, gaan coöperaties aan en vullen elkaar aan in hun dienstverlening richting (gezamenlijke) klanten.
 
Onderwijs
Een leven lang leren is het adagium dezer dagen. Mensen blijven zich hun hele leven lang ontwikkelen en dat wordt ook van ze verwacht in de huidige samenleving. Daarbij raken e-learning (leren via internet), interactief communiceren (social media) en samenwerken op afstand (bijv. met behulp van overleg via skype of videoconference) steeds verder ingeburgerd. Ook spelend leren, onder andere via games, wordt steeds belangrijker.
Onze onderwijsvoorzieningen moeten leren omgaan een groeiend tekort aan leraren.
Een belangrijke trend is lifehacking: leren omgaan met de overvloed aan informatie waar we tegenwoordig dagelijks mee worden geconfronteerd. Hoe kun je die organiseren, filteren, delen, zodat je overzicht houdt en voorkomt dat je gaat lijden aan informatiestress?
 
Technologie
De technologische ontwikkelingen hebben de laatste tientallen jaren enorme versnellingen en veranderingen teweeggebracht. Steeds meer handwerk wordt door machines gedaan en geavanceerde technologie maakt veel fysiek werk overbodig. Computer- en internettechnologie hebben ons in staat gesteld om op grote afstand en zelfs vanuit thuis zaken te doen en brengen ons in verbinding met – letterlijk – de hele wereld. Lokaal en globaal vermengen zich tot 'glocalisering' en we zullen meer gaan (samen)werken met nieuwe dominante culturen, zoals de Aziatische. Hierdoor vervaagt ook de grens tussen werk en privé. We doen meer privézaken als we aan het werk zijn en werken vaker door in onze vrije tijd. Mensen met een smartphone of blackberry draaien nu feitelijk al 20 werkdagen extra per jaar, omdat ze ook in eigen tijd bereikbaar zijn en bijvoorbeeld hun e-mail checken.
 
Werving en selectie
Google, online vacatureportals en social media zijn voor de arbeidsmarkt een bepalende rol gaan spelen. Kandidaten kunnen zich vanuit thuis oriënteren en presenteren en de werkgever kan sneller en tegen minder kosten werven. Voor een toenemend aantal functies is activiteit op social media zelfs een vaste functie-eis.
 
Wil je meer weten over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?
Lees bijv. Arbeidsmarktexperts over 2014 (www.intermediair.nl) en HR-trends voor 2014 (www.personeelslog.nl).