DE MEERWAARDE VAN 45+

De potentiële beroepsbevolking – de groep tussen 20 jaar tot AOW-leeftijd (oplopend van nu 65 jaar, naar 67,5 jaar in 2025 ) – zal de komende tien jaar afnemen. Dat lijkt gunstig voor de 'oudere' werknemer. Het betekent immers meer kans op een baan. Toch is er bij werkgevers nog steeds sprake van vooroordelen. Hoe kun je die ombuigen?

Door de opgehoogde AOW-leeftijd neemt de potentiële beroepsbevolking waarschijnlijk vanaf 2016 even toe, maar die stijging is tijdelijk; vanaf 2025 krijgen we definitief te maken met krimp. Deze krimp komt voort uit de leeftijdsopbouw: de geboortegolfgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog bevindt zich tot 2025 nog grotendeels in de economisch actieve leeftijden, maar stroomt daarna geleidelijk de groep met AOW-gerechtigde leeftijden binnen. De uitstroom uit de potentiële beroepsbevolking wordt overigens wel deels gecompenseerd door het positieve saldo van de buitenlandse migranten (die merendeels jonger zijn dan 40 jaar) en door het ophogen van de AOW-leeftijd, maar dit is niet genoeg om de uiteindelijke krimp te keren.

Omgaan met vooroordelen
Je zou zeggen dat je als oudere werknemer dus alle kansen hebt op de arbeidsmarkt. Maar dat strookt niet met de ervaringen tot nu toe. Werkzoekenden die ouder zijn dan 45 hebben nog steeds last van vooroordelen. Werkgevers en jongere collega's denken - zo blijkt uit onderzoek - dat je je vaker ziek meldt, dat je langzamer van begrip bent en dus minder efficiënt. Maar ander onderzoek toont even hard aan dat dit beeld niet klopt*. Die vooroordelen kun je als volgt ombuigen:

VOOROORDEEL VOORDEEL
Oudere werknemers zijn langzaam. Juist door hun ervaring en concentratievermogen kunnen oudere werknemers sneller tot de kern van de zaak komen.
Oudere werknemers zijn duur. Veel oudere werknemers hebben al hun maximum beloning bereikt. Er is dus geen sprake van verdere loonstijging. En gaat het niet om wat hij oplevert, in plaats van wat hij kost?
Oudere werknemers zijn vaker ziek. Uit cijfers blijkt dat oudere werknemers niet vaker ziek zijn dan jongeren. Integendeel, ze voelen zich gezonder dan jongere werknemers. Maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld wel langer ziek.
Oudere werknemers zijn te oud om nog in te investeren. Uit onderzoek blijkt dat scholing juist bij oudere werknemers de motivatie en de tevredenheid vergroot.
Ofwel: je bent nooit te oud om te leren!
Lees verder: Vooroordelen over oudere werknemers (www.loonwijzer.nl)
En bekijk het filmpje in ons e-learning centre (je vindt het onder 'E-learning/Opdrachten/45plus').

Een positief geluid
Gelukkig zijn er steeds meer partijen in de wereld van werving en selectie die zich inzetten voor het imago van de oudere werknemer. Zo inventariseerde uitzendorganisatie Tempo Team enkele jaren geleden onder de titel 'Blijf Bezig' de mening van werkgevers. Met opmerkelijke resultaten. Vooroordelen over oudere werknemers weerhouden veel werkgevers om hen een reële kans te bieden, terwijl de werkgevers die het wel doen, positief zijn over de effecten (download het lezenswaardige 'Anders werken' van Tempo-Team). Motivatie bij oudere werknemers die weer meedoen is hoog en juist een leeftijdsmix op de werkvloer geeft positieve impulsen, zowel bij jong als oud.
 
* =     Bron: De mythe doorbroken, Gezondheid en inzetbaarheid van oudere werknemers, A. Nauta, M.R. de Bruin, R. Cremer, Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, 2004 https://www.tno.nl/downloads/v-191_de_mythe_doorbroken.pdf