SWOT-ANALYSE: KEN JE STERKE PUNTEN

Waar droom jij van? Wat inspireert je en waar word je doodmoe van? Waar ben je goed in en wat zijn je minder sterke kanten? Inzicht in dit soort persoonlijke eigenschappen is van groot belang in deze periode van je leven. Het kan je helpen bij je zoektocht naar ander werk. Pas als je jezelf goed kent, kun je jezelf immers goed 'verkopen' en kun je gericht op zoek naar een geschikte baan.

SWOT is de Engelse afkorting voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Een SWOT-analyse is een veelgebruikt middel in de marketingwereld om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te analyseren. Je kunt het echter even goed toepassen om jouw toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Het is gebruikelijk de SWOT-analyse weer te geven als een matrix met vier vakken:

Kansen Bedreigingen
Sterkten Zwakten

Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek. Je geeft als het ware antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn mijn sterke punten? Waar ben ik goed in? Waarin onderscheid ik me in positieve zin van mijn concurrenten op de arbeidsmarkt?
Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, werkervaring, managementervaring, voorbeeldprojecten, referenties, gespecialiseerde vakkennis, sociale en communicatieve vaardigheden, commerciële vaardigheden en meer persoonlijke eigenschappen als besluitvaardigheid, karakter en motivatie.

Wat zijn mijn zwakke punten? Wat zijn mijn slechte eigenschappen? Welke kwaliteiten zou ik verder willen/moeten ontwikkelen?
Dit is natuurlijk een lastige; want het is moeilijk om van jezelf je slechte eigenschappen te benoemen. Schroom niet en vraag het andere mensen als je er zelf niet uit komt. Houd in gedachten dat het hier vooral gaat om eigenschappen die een mogelijke belemmering kunnen vormen bij het vinden van ander werk. Als je weet waar je zwakke punten zitten, kun je proberen daar wat aan te doen! Vaak is erkenning al een eerste stap op weg naar verbetering.

Welke carrièrekansen zijn er voor mij op de arbeidsmarkt?
Denk bijvoorbeeld aan economische groei of personeelsschaarste op een bepaald gebied; een waardevolle combinatie van kennis en vaardigheden waarover jij beschikt; een functie waarop je een grotere kans maakt dan anderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van je netwerk; plannen voor een nieuwe vestiging van een organisatie, of fusie, overname, reorganisatie.

Welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen een bedreiging/belemmering vormen?
Denk bijvoorbeeld aan economische recessie; verhuizing van werk naar lage-lonenlanden; toenemende concurrentie door de aantrekkingskracht die een opleiding, bedrijfstak of beroep heeft; nieuwe, jongere getalenteerde kandidaten; fusie-, overname- of reorganisatieplannen van een organisatie; veroudering van je kennis en vaardigheden; problemen met je gezondheid of beperkte geschiktheid door een fysieke of mentale beperking.

Een persoonlijke SWOT-analyse is in de eerste plaats bedoeld om inzicht te krijgen in jezelf en jouw mogelijkheden. Het verschaft je zelfkennis. Concentreer je daarom vooral op bijzonderheden; aspecten waarin jij je onderscheidt van potentiële concurrenten. Houd in gedachten dat het gaat om jouw eigenschappen door de ogen van je (potentiële) werkgever. Verplaats jezelf in zijn positie. Wees niet onnodig bescheiden, maar wel eerlijk en realistisch. Formuleer zo concreet mogelijk (niet: 'ik ben een harde werker,' maar: 'ik houd van snel en geconcentreerd werken en zet door als iets af moet, ook als ik problemen tegenkom). Zorg ervoor dat je in een sollicitatiegesprek bij elk van je sterke punten een concreet voorbeeld kunt noemen.

Een leuke opstap naar een uitgebreidere SWOT-analyse is de elevator pitch. Bekijk ook eens het bijbehorende filmpje in ons e-learning centre.