EEN GOED CV

Het CV is jouw visitekaartje! Je laat ermee zien wat je in huis hebt. Hoewel je het op allerlei manieren kunt opzetten, gelden voor alle vormen enkele basisregels.

De benaming curriculum vitae komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'levensloop'. Bij de meeste sollicitaties vraagt de werkgever om een motivatie (= sollicitatiebrief) en je CV. Soms volstaat alleen een CV. In een CV geef je informatie over jouw 'leven' die van belang is voor de werkgever bij wie je solliciteert. De inhoud van je CV kan dus sterk variëren, afhankelijk van de branche, het type bedrijf of de soort functie waarnaar je solliciteert. Het is belangrijk dat een werkgever alleen die informatie leest in je CV die voor hem/haar relevant is.


Zorg voor structuur
Een CV beslaat bij voorkeur één en maximaal twee A4 en is opgesteld in een heldere, overzichtelijke structuur (je ziet als lezer meteen waar welke informatie staat). Hulpmiddelen hiervoor zijn:
  • Korte zinnen – telegramstijl
  • Opsommingen met opsommingstekens
  • Tussenkopjes (rubrieken)
  • Een rustig en zakelijk uiterlijk: niet teveel kleuren, één lettertype, zo min mogelijk onderstrepingen/vet/hoofdletters.
Basisonderdelen van een CV zijn:
  • Personalia: voornamen, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, nationaliteit
  • Werkervaring (meestal omgekeerd-chronologisch, d.w.z. begin met je laatste baan dan voorlaatste enz.) + stages
  • Opleidingen, talenkennis, software-beheersing
  • Persoonlijke kenmerken/competenties in kernwoorden, zoals 'enthousiast', 'doortastend' en 'nauwkeurig'
  • Overige ervaring (naast je werk) die relevant kan zijn, zoals vrijwilligerswerk, bestuursfuncties, maatschappelijke activiteiten
  • Hobby's.
Maatwerk
Zorg dat je CV aansluit op de functie-eisen van de baan waarop je solliciteert of de kenmerken van de branche of het bedrijf. Dat betekent dus dat je voor elke sollicitatie je CV weer even opnieuw onder de loep moet nemen. Laat zo mogelijk formuleringen uit de functiebeschrijving terugkomen in jouw CV: beschrijf jouw kwaliteiten met dezelfde woorden als de werkgever gebruikt in de functiebeschrijving. Zorg dat hij jouw kwaliteiten herkent als 'antwoord' op zijn zoekvraag.
 
Tip: laat je CV door anderen lezen. Laat die ander ook vragen stellen naar aanleiding van je CV. Wat ziet hij/zij in jouw CV? Hoe kom je over in jouw CV? Welke vragen roept het op?
 
Bekijk ook het filmpje over het maken van een CV in ons e-learning centre (E-learning/Opdrachten/Curriculum Vitae), bekijk de voorbeelden onder Ondersteunende info/Brieven en CV's en download 'Hoe stel ik een CV op?' (Ondersteunende info/Sollicitatietips).

Zie ook:
CV opstellen (Ysolde Bentvelsen en Mariëlle de Groot op www.carrieretijger.nl)
Op www.intermediair.nl vind je talloze tips over het opstellen van een CV, do's and don'ts en bijvoorbeeld 'Een goed CV in 9 stappen'.