ONTWIKKELINGEN EN TRENDS OP DE ARBEIDSMARKT

De arbeidsmarkt is geen statisch gegeven. Kijk alleen maar naar het aantal bronnen waar je tegenwoordig vacatures kunt vinden, vergeleken met een tiental jaren geleden. Internet is een grote katalysator geweest. Ook voor werkgevers: zij hebben tegenwoordig talloze middelen tot hun beschikking ter ondersteuning van de werving en selectie. Wat moet je weten als je je in deze tijd op die sterk veranderde arbeidsmarkt begeeft?
 
Om je een indruk te geven van de aard van de veranderingen die van invloed zijn op onze ar-beidsmarkt, hier vast enkele prikkelende feiten:
  • op de dag dat je tegenwoordig afstudeert, is 25% van je kennis al weer verouderd
  • een kwartaalabonnement op de Volkskrant of de Telegraaf geeft jou de beschikking over evenveel informatie als jouw grootouders in hun hele leven tot zich namen
  • de 25% slimste Chinezen zijn even groot in aantal als alle inwoners van de Europese Unie samen
  • tijdens de recente economische crisis is 40% van de welvaart in de wereld verdampt
  • de komende jaren zullen investeringen van staatsbeleggingsmaatschappijen uit Azië en het Midden-Oosten meer dan 8.000 miljard euro bedragen.
 
Onderwijs
Een leven lang leren is het adagium dezer dagen. Mensen blijven zich hun hele leven lang ontwikkelen en dat wordt ook van ze verwacht in de huidige samenleving. Daarbij raken e-learning (leren via internet), interactief communiceren (social media) en samenwerken op af-stand (bijv. met behulp van overleg via internet) steeds verder ingeburgerd. Ook spelend le-ren, onder andere via games, wordt steeds belangrijker. 
Onze onderwijsvoorzieningen moeten leren omgaan een groeiend tekort aan leraren. 
Een belangrijke trend is lifehacking: leren omgaan met de overvloed aan informatie waar we tegenwoordig dagelijks mee worden geconfronteerd. Hoe kun je die organiseren, filteren, de-len, zodat je overzicht houdt en voorkomt dat je gaat lijden aan informatiestress. 
 
Arbeidsverhoudingen
In alle branches is sprake van een toename van het aantal ZZP'ers (Zelfstandige Zonder Per-soneel) en freelancers. In plaats van dienstverbanden worden samenwerkingsrelaties overeen-gekomen. Als gevolg zie je ook dat ZZP'ers zich groeperen om bijvoorbeeld gezamenlijk verzekeringen en hun pensioen te regelen en zij zoeken elkaar op in speciale ontmoetings-ruimten en flexplek-voorzieningen (zie bijv. seats2meet).  
Het aantal leidinggevenden neemt af. Vormen van zelfsturing nemen toe. Er komen andere leiderschapsstijlen. Duurzaam leiderschap is de trend.
Ten slotte zien we zowel bij hoger als lager opgeleiden een toenemende behoefte aan diversi-teit wat betreft de manier van sturing, dagindeling, werk-privé balans, werkplekinrichting en-zovoort. Onder de titel 'het nieuwe werken' proberen werkgevers hier steeds meer op aan te sluiten. Maar ook de agenda's van vakbonden, ondernemingsraden en werkgeversorganisaties veranderen hierdoor, multinationals krijgen andere organisatievormen en bedrijven moeten medewerkers anders gaan binden en boeien.
 
Loopbaan en soort werk
Persoonlijke groei en ontwikkeling komen in de plaats van loyaliteit aan de organisatie en de werkgever. Steeds meer mensen willen zinvol werk doen en vermijden 'zinloos' werk. Ook is het inmiddels heel gebruikelijk om op een bepaald moment in je loopbaan totaal ander werk te gaan doen. Denk aan de agrarische ondernemer die zijn bedrijf verbouwt tot een zorgboerderij of de oud-militair die een internetbedrijf begint. 
 
Pensioen
Werken tot je 67e wordt de (minimale) norm. Dat lijkt lang, maar let wel: ook de gemiddelde levensverwachting stijgt in onze welvarende wereld naar 120 jaar. Dat heeft uiteraard nogal wat consequenties voor zowel werkgevers als werknemers: hoe zorgen we er samen voor dat het leuk genoeg blijft?!
 
Technologie
De technologische ontwikkelingen hebben de laatste tientallen jaren enorme versnellingen en veranderingen teweeggebracht. Steeds meer handwerk wordt door machines gedaan en inter-net maakt veel fysiek werk overbodig. Computer- en internettechnologie stelt ons in staat op grote afstand en zelfs vanuit thuis zaken te doen en brengt ons in verbinding met – letterlijk – de hele wereld. Lokaal en globaal vermengen zich tot 'glocalisering' en we zullen meer gaan (samen)werken met nieuwe dominante culturen, zoals de Aziatische. 
Hierdoor vervaagt ook de grens tussen werk en privé. We doen meer privézaken als we aan het werk zijn en werken vaker door in onze vrije tijd. Mensen met een smartphone of black-berry draaien nu feitelijk al 20 werkdagen extra per jaar, omdat ze ook in eigen tijd bereikbaar zijn en bijvoorbeeld hun e-mail checken. 
 
Werving en selectie
Google en social media zullen voor de arbeidsmarkt een nog grotere rol gaan spelen. Kandida-ten kunnen zich vanuit thuis oriënteren en presenteren en de werkgever kan sneller en tegen minder kosten werven. Voor een toenemend functies is activiteit op social media een vaste functie-eis.
 
Wil je meer weten over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?