EEN GOED CV

De benaming curriculum vitae komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'levensloop'. Bij de meeste sollicitaties vraagt de werkgever om een motivatie (= sollicitatiebrief) en je CV. Soms volstaat alleen een CV. In een CV geef je informatie over jouw 'leven' die van belang is voor de werkgever bij wie je solliciteert. De inhoud van je CV kan dus sterk variëren, afhankelijk van de branche, het type bedrijf of de soort functie waarnaar je solliciteert. Het is belangrijk dat een werkgever alleen díe informatie leest in je CV die voor hem/haar relevant is.

Het CV is jouw visitekaartje! Je kunt een CV op meerdere manieren/vormen opzetten. Wel gelden voor alle vormen enkele basis-regels. We behandelen ze in ons filmpje over het maken van een CV in ons e-learning center.

Kort gezegd, komen deze basis-regels hierop neer:

Een CV beslaat bij voorkeur één en maximaal twee A4 en is opgesteld in een heldere, overzichtelijke structuur (je ziet als lezer meteen waar welke informatie staat). Hulpmiddelen hiervoor zijn:
  • korte zinnen – telegramstijl
  • opsommingen met opsommingstekens
  • tussenkopjes (rubrieken)
  • een rustig en zakelijk uiterlijk: niet teveel kleuren, één lettertype, zo min mogelijk onderstrepingen/vet/hoofdletters.
Basisonderdelen van een CV zijn:
  • Personalia: voornamen, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, nationaliteit
  • Werkervaring (meestal omgekeerd-chronologisch, d.w.z. begin met je laatste baan dan voorlaatste enz.) + stages
  • Opleidingen, talenkennis, software-beheersing
  • Persoonlijke kenmerken/competenties in kernwoorden, zoals 'enthousiast', 'doortastend' en 'nauwkeurig'
  • Overige kwaliteiten, zoals vrijwilligerswerk, bestuursfuncties, maatschappelijke activiteiten die relevant kunnen zijn
  • Hobbies.
Zorg dat je CV aansluit op de functie-eisen van de baan waarop je solliciteert of de kenmerken van de branche of het bedrijf. Dat betekent dus dat je voor elke sollicitatie je CV weer even opnieuw onder de loep moet nemen. Laat zo mogelijk formuleringen uit de functiebeschrijving terugkomen in jouw CV: beschrijf jouw kwaliteiten met dezelfde woorden als de werkgever gebruikt in de functiebeschrijving. Zorg dat hij jouw kwaliteiten herkent als 'antwoord' op zijn zoekvraag.

Tip: laat je cv door anderen lezen. Laat die ander ook vragen stellen naar aanleiding van je cv. Wat ziet hij/zij in jouw cv? Hoe kom je over in jouw cv? Welke vragen roept het op?

Zie ook:
CV opstellen (Ysolde Bentvelsen en Mariëlle de Groot op www.carrieretijger.nl)

Op www.intermediair.nl vind je talloze tips en zelfs een 'cv-wizard' waarmee je stap voor stap een goed cv leert samenstellen.