EX- EN INSPIRATIEBRONNEN

In de vorige nieuwsbrief gingen we al even in op een persoonlijke SWOT-analyse. Maar min-stens even belangrijk is het om voor jezelf te onderzoeken wat jouw inspiratiebronnen zijn en wat de grootste energievreters, zowel in de privésfeer als voor je werk. Het is handig om dit voor jezelf op een rijtje te zetten, o.a. om te kunnen beoordelen welke banen geschikt zijn voor jou. 
 
Inspiratie betekent letterlijk inademing. Figuurlijk gebruiken we het als verzamelterm voor al-les wat ons nieuwe ideeën brengt, wat ons bezieling geeft, zin en motivatie om in beweging te komen of 'gewoon' een geluksgevoel. Inspiratie is noodzakelijke brandstof; het levert je de nodige energie voor goede ideeën en duurzame inzet. Wie niet regelmatig geïnspireerd wordt, raakt uitgeput. Bij een heroriëntatie op de arbeidsmarkt is het handig als je voor jezelf weet wat je inspireert en welke activiteiten of omstandigheden jou juist veel energie kosten, zonder dat het je wat oplevert. Die moet je immers zoveel mogelijk zien te voorkomen en in elk geval niet opzoeken.
 
Voorbeelden van inspiratiebronnen zijn: muziek, natuur, reizen, fotografie, dans, theater, wandelen, bijzondere ontmoetingen, schrijven, films, lezen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen die je als je grote voorbeeld ziet of aan wie je je graag zou willen spiegelen. Bedenk bij elk van je antwoorden ook waaróm deze activiteit of persoon je zo inspireert en welke om-standigheden hiervoor belangrijk zijn. Werk je antwoorden zo concreet mogelijk uit.
 
Voorbeelden van dingen die je meer energie kosten dan ze opleveren, zijn bijvoorbeeld: finan-ciën of belastingaangifte, wetgeving, ruzie of onenigheid, een onvolledige opdrachtformulering, een voordracht of presentatie. Probeer voor jezelf te destilleren welke activiteiten, omstandig-heden of personen je in een volgende baan het liefst zou willen vermijden. Denk ook na over de vraag waarom: wélke eigenschappen veroorzaken precies jouw aversie en afkeer?
 
Veel coaches en creatieve geesten ontwikkelden methodes om je eigen energiebronnen en val-kuilen te destilleren. Kijk bijvoorbeeld eens op de blog van Sigrid van Iersel, de ideeënmaker, of de prachtige website inspiratiepost.nl van Gerdy Geersing (met een leuke 'test jezelf: ont-dek wat jou inspireert!). 
Ter inspiratie: luister eens naar het prachtige liedje 'Inspiratie' uit de musical Joe, bijvoorbeeld door Mathilde Santing. Of kijk op de website www.geeninspiratie.nl of het Engelstalige www.plinky.com dat bloggers met een tijdelijke 'writersblock' op weg helpt. Of luister naar de inspirerende visie op 'het nieuwe werken' van Mathieu Weggeman, hoogleraar Organi-satiekunde en begenadigd spreker (interview door Jorrit Timmermans).